دوشنبه 12 تیر‌ماه سال 1391

تمام لحظه‌های کاغذی‌ام

دلم برای این‌جا تنگ شده، زیاد.

حتی اگر کسی نباشد که بخواندم، که تولد 9 سالگی‌اش را یادم برود.

د/ل/ت/ن/گ/ی