دوشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1386

ای باران

بارون اومد دوباره                         سبزه به خنده وا شد


دوباره توی دنیا                            دشتهای خشک سیراب شد


بارون بارید و بارید                         تا گلها خوشحال بشن


از غصه ها در بیان                        از غم ها آزاد بشن


ببار ببار بارون جون                      تو دشت و صحرا ببار


تو بارونی و بارون                         مهربونی مهربون


                       مریم.آذر ۷۵


پی نوشت ۱:سوم دبستان که بودم این شعر رو با آهنگ گفتم.لطف کنین با آهنگ بخونین!


پی نوشت ۲:اینجا را هم بخوانید تا رستگار شوید!