پنج‌شنبه 3 آذر‌ماه سال 1390

رویا خوانی

                اگر نمی‌توانی

رنگین کمان را

در جیبت جا بدهی

غمگین نباش

در عوض

رویا‌هایت

آن قدر بزرگند

که هر چه را بخواهی

می‌توانی

درون آن بگذاری

 

 

+ داشتم بادکنک به شرط چاقو را دوباره خوانی می‌کردم. رویش نوشته: مجموعه شعر سپید برای کودکان،

علی اصغر سیدآبادی.

رسیدم به این شعر و بعد یاد این عکس افتادم، از این عکس هاست که در فایل مرحوم گودر ذخیره‌اش کرده‌ام که یعنی از آنجا برداشته‌ام.

شعر به حال این روزهام می‌خورد، از آن تیپ شعرهایی است که اگر نوجوان بودم هی بالای کتاب‌های درسی‌ام می‌نوشتم و نگاهش می‌کردم و لبخند می‌زدم.