پنج‌شنبه 20 آبان‌ماه سال 1389

از حیرانی ها -۵

 

به چمنزار بیا

به چمنزار بزرگ

و صدایم کن، از پشت نفس­های گل ابریشم

همچنان آهو که جفتش را 

 

+ فتح باغ با صدای فروغ فرخزاد 

+ از حیرانی ها- ۱ 

+ از حبرانی ها- ۲  

+ از حیرانی ها -۳ 

+ از حیرانی ها- ۴