دوشنبه 19 بهمن‌ماه سال 1388

نون و القلم

«قلم این روزها برای ما شده یک سلاح،با تفنگ اگر بازی کنی بچه‌ی همسایه هم که به تیر اتفاقی‌اش مجروح نشود،کفترهای همسایه که پر خواهند کشید...» 

 

جلال آل احمد