پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1388

ای روزهای خوب که در راهید

آدم دلش برای اتفاق‌های نیفتاده هم تنگ می‌شود گاهی.مثلا؟ 

کتاب‌های نخوانده،فیلم‌های ندیده،عشق‌های از راه نیامده،هنوز از راه نیامده...