شنبه 26 دی‌ماه سال 1388

در روزگار قحطی

ماهنامه جهان کتاب چهارده ساله است...بخش جدیدش،بخش ویژه ادبیات کودک و نوجوانش را دیده‌اید؟ غنیمت نیست؟ چند تا نشریه تخصصی ادبیات کودک و نوجوان می‌شناسید؟ نگردید! فکر نمی‌کنم جز کتاب ماه چیزی به ذهنتان برسد! 

حالا مجله‌ای هست که دو ماه یکبار حدود بیست صفحه‌اش را به ادبیات کودک و نوجوان اختصاص می دهد. 

به نقد و معرفی کتاب،به اخبار ادبیات کودک و نوجوان، به گفت و گو. 

مثلا شماره جدیدش یک میزگرد تصویرگری کتابهای کودک و نوجوان دارد با حضور  هدا حدادی،فرشید شفیعی و پژمان رحیمی‌زاده. 

چهار نقد کتاب هم دارد.(من در مورد«پسری که آبرویش رفت،لوئیس سکر» نوشته‌ام) 

تمام اتفاقاتی را که آبان و آذر در ادبیات کودک و نوجوان افتاده بخوانید.از کلاسها و کارگاههای شورای کتاب کودک و انجمن نویسندگان کودک و نوجوانان خبر داشتید؟چه برنامه‌های خوبی هم دارند! 

اینجوری‌هاست که در این روزگار آدم باید قدر همین چند صفحه را بداند،باید از آقای عباس تربن تشکر کند بابت همین چند صفحه،باید برود جهان کتاب را بخرد،نه فقط به خاطر تمام نقد کتابها و مقاله‌ها و گزارش های خوبی که توی هفتاد و هفت صفحه اولش دارد،به خاطر همین پانزده صفحه پایانی اصلا.که در روزگاری که پژوهشنامه افق نیست،سروش نوجوان نیست باید قدر همین صفحه‌ها را دانست.