شنبه 11 مهر‌ماه سال 1388

کبوتر جان،شاخه زیتونت پس؟

این را خیلی وقت پیش از روزنامه بریده بودم.گمانم می خواستم نگهش دارم که روزی داستانی برایش بنویسم.امروز که توی اتاق تکانی یک تکه روزنامه ی رنگ و رورفته پیدا کردم فکر کردم من چه بنویسم برای این خبر؟دیدم خودش داستان است،شعر است...  

۵ جان،فدای نجات یک کبوتر بیمار 

نجات جان یک کبوتر بیمار که در دریاچه روستای جاهالابوردی هند،گرفتار شده بود پنج قربانی گرفت. 

به گزارش ایسکانیوز،یک کبوتر دیروز بر اثر بیماری و گرسنگی به دریاچه جاهالا بوردی(۹۰ کیلومتری احمد آباد هند) افتاد و پسربچه مهربان که شاهد ماجرا بود به کمک شتافت اما پسرک روستایی شنا بلد نبود و به همین خاطر در آستانه غرق شدن قرار گرفت.در همین حال چهار نفر برای نجات او دل به آب زدند اما خودشان هم خفه شدند. 

دی جی جاهالا وادی که یک مسوول محلی از جاهالابوردی است با تایید مرگ پنج روستایی در دریاچه گفت:تحقیقات بیشتر درباره این فاجعه ادامه دارد. 

وی افزود:دریاچه روستای ما نیمه خشک است و به احتمال زیاد،روستاییان متوجه عمق آب نشده بودند.  

گودر