چهارشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1388

«ملک با کفر باقی می ماند و با ظلم نه...»

۱.این اولین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی است که مردم اینچنین نسبت به نتایج انتخابات اعتراض دارند.مردمی که شعار می دهند:«می میریم،می میریم،رای مونو پس می گیریم»

اگر در انتخابات تخلفی نشده و دولت فعلی با رای اکثریت انتخاب شده،اکثریتی که دو برابر هستند در مقابل معترضان،پس این همه آشوب بی سابقه چه لزومی دارد؟!

فکر می کنید مردم دوست دارند کار و زندگی شان را ول کنند،جانشان را بگذارند کف دستشان و هر روز از این خیابان به آن خیابان راهپیمایی کنند برای احقاق حقوقشان؟

مشکوک نیست که در تبریز اسم کسی جز مهندس موسوی از صندوق بیرون آمده و در لرستان اسم کسی جز کروبی؟ بچه های ستاد کروبی در سرتاسر ایران خودشان را شمرده اند دیده اند دویست هزار نفرند،دیده اند حتی تعداد خودشان و اعضای اعتماد ملی بیشتر از رقم اعلام شده است.(با فرض اینکه چند میلیون چهار سال پیش و حتی فامیل خود کروبی هم به او رای نداده باشند!جریان،جریان مرحوم مدرس و پس این رایی که خودم به خودم داد چه شد است!!) تازه ما نشستیم بچه های دانشگاه تهران را شمردیم دیدیم کسانی که ما می شناسیم که مطمئنا به کروبی رای داده اند بیشتر از پانصد نفرند.(فقط دانشجوهایی که خودمان مطمئن بودیم،تازه اینترنتی ها و فیس بوکی ها را نشمرده ایم هنوز!)

موضوع تعرفه ها،خالی کردن زیرزمین وزات کشور و اسکان دادن افرادی غیر از خود کارمندها موضوعات دیگری است که در نامه مهندس موسوی به شواری نگهبان هم به آن اشاره شده.

۲.تحصن دانشگاه تهران ادامه دارد،دوباره از شنبه از سر گرفته می شود.امروز خانم رهنورد هم در جمع دانشجوها و استادها و کارمندهای دانشگاه تهران حضور داشتند و سخنرانی کردند.بیانیه تحصن دانشگاه تهران را بیش از 9000 نفر از استادان دانشگاه های تهران امضا کرده اند.اینها هم خس و خاشاکند آقای احمدی نژاد؟!برجسته ترین استادهای ما که شما برای ادامه ی حیات علمی کشور ناگزیر به تعامل با آنها هستید هم خس و خاشاکند؟!

*به آق بهمن سری بزنید.تقریبا تمام بیانیه ها هست. 

*در مورد به خاک و خون کشیدن کوی های شیراز و اصفهان و تبریز خبر موثق و کامنت و لینک بگذارید لطفا. 

*اینکه دانشجوهای دستگیر شده حادثه کوی دوشنبه توی وزارت کشور بازداشت بودن تایید شد.