یکشنبه 24 آذر‌ماه سال 1387

خانم ها،آقایان صبحتان به خیر

گزارشگر:نظرتون در مورد بازی دیروز چیه؟

آقای سرمربی:بله.بچه های ما نیمه ی اول آهنگ دروازه ی حریف را داشتند تا گلی به ثمر برسانند،اما نیمه ی دوم تیممون از هم پاچید!


*منبع:امروز صبح،رادیو ورزش.