سه‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1386

این چنین می گذرد روز و روزگار من

*خبری نیست.شبهای امتحان است دیگر.امتحان رستم و سهراب،یکی از سوال ها این بود:فردوسی را توضیح دهید!

 

*شاید قدیمی باشد،اما من تازه کشفشان کردم و به شدت دوستشان دارم:

آقای اوف

خانم سبز

مستر بلک بورد

 

*زرافه ها هم عاشق می شوند.

 

*آی،چه قدر کیف می دهد خواندن همچین پستی این روزهای امتحان!

*صدایم را با موبایل ضبط می کنم.توضیح می دهم دلیل اینکه باید کله سحر بیدار شوم چیست.اهمیت نمره آوردن و نیفتادن را توضیح می دهم.و اینکه از سیصد صفحه فقط پنجاه صفحه را خوانده ام.بعد این سخنرانی را می گذارم الارم موبایلم.موبایل که زنگ می زند تا بیدارم کند،لای چشمانم را باز می کنم و فریاد می زنم:برو بابا!و تا لنگ ظهر می خوابم!

 

 

 

*دلیل پر رنگی یک بیت از پست قبل فقط این است که دوستش داشتم،همین!